Wettelijke mededelingen

Ondernemingsgegevens

Metafan bv - Industrieweg 23, 8800 Roeselare
BE 0423 685 409

E-mailadres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Telnr: +32 51 22 52 31

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Metafan bv, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Roeselare, hierna 'Metafan bv’ biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Metafan bv moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Metafan bv aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn prijzen Af Fabriek en uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleurafwijkingen kunnen optreden.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Metafan bv niet. Metafan bv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Metafan bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Metafan bv. Metafan bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Stap 1: Het product
U kunt een product zoeken via de navigatiestructuur of via het zoekveld bovenaan rechts. Daar kunt u zoeken op bv. artikelnummer of op een omschrijving. Mogelijks dient u de omschrijving aan te passen mocht onze webshop uw product niet onmiddellijk vinden.

Heeft u een product gevonden, klik dan op de naam van het product voor meer info. Het aantal gewenste producten kunt u hier ook ingeven. Naast het product staat vermeld 'In winkelwagen'. Klik erop om het product in de winkelwagen te plaatsen.

Stap 2: De winkelwagen
Het door u geselecteerde product is nu toegevoegd aan uw winkelwagen. Ook in deze stap kunt u het gewenste aantal wijzigen. Vanuit de winkelwagen heeft u de keuze uit twee vervolgstappen. U kunt ervoor kiezen om verder te winkelen in onze webshop om ons verdere assortiment te bekijken of u kunt direct door naar de kassa om uw bestelling af te rekenen. Indien u verder wenst te winkelen klikt u op de knop Ga door met winkelen. Indien u wenst uw bestelling af te rekenen klikt u op de knop Ga naar de kassa of Doorgaan naar betalen. U wordt nu doorverwezen naar de afrekenpagina.

Stap 3: Afrekenen

Persoonlijk gegevens
Indien u reeds klant bent en over een login beschikt, dan kunt u hier inloggen. Nieuwe klanten vullen hun voornaam, naam en e-mailadres in. Klik op Doorgaan om naar de volgende stap te gaan. U wordt verwittigd wanneer u een verplicht veld niet heeft ingevuld.

Adressen
Vul hier uw leveradres in. Bedrijven vullen hier ook hun bedrijfsnaam en BTW-nr in. Als dit adres ook het factuuradres is, vink dan het veld aan Gebruik dit adres ook voor de factuur en klik op Volgende. Het door u ingevulde verzendadres wordt getoond. U hebt de mogelijkheid om een bijkomend adres in te geven.

Leveringswijze
Alle prijzen zijn afhaalprijzen. Bij afhaling zijn er geen extra kosten. Klik op de knop Doorgaan. Er worden geen verzendingskosten meegedeeld, en deze zijn dan ook nooit inbegrepen. Mocht de klant toch wensen dat de goederen worden verstuurd, dan zullen daar altijd bijkomende kosten aan verbonden zijn. We vragen dat de klant in dat geval met Metafan bv in contact treedt, waarna dan zal gezocht worden naar een oplossing.

Betaling
Elke bestelling houdt een betaalverplichting in. U dient u een betalingsmethode te selecteren. Bij ons heeft u de mogelijkheid om op verschillende manieren te betalen. Alle betalingen gebeuren online, hetzij via een bankkaart, hetzij via een kredietkaart.

Vink hier ook aan dat u onze Algemene voorwaarden accepteert.
Metafan bv is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden hoofdzakelijk geleverd in de Benelux. Levering naar andere landen van Europa is mogelijk, doch de verzendingskosten kunnen mogelijks niet altijd op voorhand worden bepaald.

De levering gebeurt via Afhaling in onze vestiging te Roeselare. Verzendingskosten zijn nooit inbegrepen.

Enkel tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen ca. 7 dagen na ontvangst en betaling van de bestelling. Indien de klant zelf de goederen afhaalt en het product is op voorraad, dan zijn de goederen onmiddellijk leverbaar. Betaling gebeurt altijd online en op voorhand.

De vermelde levertermijn is altijd indicatief en kan nooit bindend zijn. De Klant heeft geenszins het recht de koop te ontbinden om redenen van levertermijn, tenzij de levering pas buiten elke redelijke termijn kan plaatsvinden of de Klant voor het afsluiten van de overeenkomst aan Metafan bv duidelijk heeft gemaakt dat de levering op een bepaalde datum essentieel is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Metafan bv. Niettemin dient de Klant ermee rekening te houden dat merendeel van de producten – alhoewel in goede staat - niet nieuw zijn maar gerecupereerd en/of gereviseerd. Het is dus perfect normaal dat deze gerecupereerde en/of gereviseerde producten tekenen van schade vertonen! De Klant kan hierop dan ook geen rechten doen gelden. De staat van het product is telkens aangegeven bij de productinfo.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Metafan bv was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Metafan bv.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Metafan bv te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Metafan bv.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

1/ Voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

2/ Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";

3/ Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Metafan bv [Industrieweg 23, 8800 Roeselare – Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het onderstaande formulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Metafan bv heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Metafan bv, Industrieweg 23, 8800 Roeselare. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Geenszins zal Metafan bv de goederen ophalen bij de Klant, tenzij anders op voorhand schriftelijk is overeengekomen en de kosten hieraan verbonden zullen gedragen worden door de Klant.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen uitsluitend voor rekening van de Klant. Metafan bv neemt nooit de kosten voor haar rekening m.b.t. terugzenden.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Metafan bv zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Metafan bv alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Metafan bv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen, mits Metafan bv uiteraard alle goederen op dat moment heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Metafan bv geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Metafan bv betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Metafan bv geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • overeenkomsten waarbij de Klant Metafan bv specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

FORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan [hier dient u de handelaar zijn naam, adres en desgevallend zijn fax en e-mailadres in te vullen]……………………………………………………………………………………………………………………………………

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen
(*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

— Ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) ……………………………………………………………………………………………….

— Datum …………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)……………………………………………………………………………………………………………

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Metafan bv klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Metafan bv.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Metafan bv zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren op nieuwe producten na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Garantie is enkel van toepassing op nieuwe ongebruikte producten, doch nooit van toepassing op door Metafan bv geleverde niet-nieuwe producten. De staat van elk product wordt vermeld op de website.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Metafan bv is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51 22 52 31 en via e-mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per post op het adres Industrieweg 23, 8800 Rroeselare. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Metafan bv beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Metafan bv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Metafan bv respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Metafan bv, Industrieweg 23, 8800 Roeselare gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Metafan bv via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Metafan bv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Metafan bv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Metafan bv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Metafan bv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Enkel de rechtbanken van de woonplaats van Metafan bv zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.